Kata Sambutan Panitia Isra Mi’raj

Kata Sambutan Panitia Isra Mi’raj

Isra Mi;raj adalah bagian kedua dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam waktu satu malam saja. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam. Karena lewat peristiwa inilah perintah untuk menunaikan sholat lima waktu sehari semalam mulai diturunkan. Dan Isra Mi’raj ini sendiri menjadi salah satu hari besar bagi umat muslim di seluruh dunia. Umat muslim pun kerap menggelar acara pengajian untuk memperingati hari penting tersebut.

Acara ini biasanya dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Dalam pelaksanaannya ada pula panitia yang bertugas untuk mengurus acara ini hingga terselenggara. Nah jika anda didaulat sebagai ketua panitia, anda tentunya akan diminta untuk menyampaikan kata sambutan. Dan berikut ini kami akan memberikan beberapa contoh kata sambutan ketua panitia Isra Mi’raj.

Contoh 1 :

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Assolaatu wassalamu’ala asrofil anbiyaa-I wal mursalin

Wa ala alihi wa ashabihi ajma’in, amma ba’du

Yang terhormat….
Yang terhormat….
Yang terhormat Bapak ……………. selaku Lurah …………….
Yang terhormat Bapak ……………. selaku ketua RW/RT
Yang mulia Ustadz …………..
Yang kami banggakan masyarakat ……………………

Sebelum memulai acara ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga khususnya pada malam hari yang berbahagia ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bersama-sama berkumpul di Masjid …………………. yang merupakan masjid kebanggaan kita ini.

Shalawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah Khatimul Anbiya’ penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil’alamin.

Baca juga:  Kata Kata Maulidur Rasul

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari ini kita akan memperingat hari Isra Mi’raj. Dimana hari tersebut menjadi salah satu hari besar bagi kita, para umat muslim. Lewat peristiwa itu pula umat muslim mulai mengenal perintah sholat. Yang mana perintah tersebut adalah perintah yang sangat mulia dan menjadi kewajiban utama bagi seluruh umat Islam.

Hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi para donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya baik itu berupa uang maupun sumbangan makanan yang disajikan pada hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan sedekah Bapak/Ibu sekalian dengan pahala yang berlimpah. Aamiin Ya Rabbal Allamiin.

Selain itu, sebagai ketua panitia, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia. Terima kasih atas kerja keras, waktu, serta tenaga yang telah dikerahkan demi terselenggaranya acara ini. Semoga Allah mengganti jerih payah saudara sekalian dengan pahala yang sebesar-besarnya dan menjadi bekal di akhirat kelak. Aamiin.

Acara ini juga akan diisi dengan tausiah agama bertema Isra Mi’raj yang akan disampaikan oleh Ustadz ……………. . Mohon kiranya kita semua dapat mendengarkan tausiah tersebut dengan seksama dan dengan khidmat, agar kita dapat mengambil hikmah dari tausiah tersebut serta mengamalkannya di kehidupan sehari-hari.

Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Atas nama panita penyelenggara, mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini ada kekurangan atau ketidakpuasan. Semuanya itu kekhilafan kami yang tidak kami sengaja dan luar batas kemampuan kami.

Akhir kata,
wa billahitaufiq walhidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KATA SAMBUTAN KETUA PANITA ISRA MI'RAJ

Contoh ii :

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillaahi Robbil’Alamiin,

Wassholatu wassalaamu’alaa Asyrofil Anbiya walMursalin,

Sayyidina wa Maulana Muhammadin, wa’alaa alihi wa Shohbihi Ajma’in, amma ba’du.Yang terhormat ……………………………. selaku pimpinan Majelis taklim……………….
Yang terhormat K.H …………………..
Yang terhormat para ‘alim ulama
Yang terhormat Bapak/Ibu …………………. selaku RT …………….
Yang terhormat Bapak/Ibu ………………… selaku RW …………….
Dan yang terhormat masyarakat……………

Baca juga:  Poli Dalam Kata Polimer Artinya

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat berkumpul di tempat yang Insya Allah penuh barokah ini, dalam rangka memperingati “Isro’ dan Mi’raj” Nabi Besar Muhammad SAW. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang.

Alhamdulillahi robbil‘alamin, pada tahun ini lingkungan kita masih dapat menyelenggarakan acara Peringatan Isra’Mi’raj Nabi Muhammad saw sebagaimana biasanya. Hal ini tentu saja harus lakukan seterusnya. Dan semoga Allah kembali mempertemukan kita di peringatan Isra Mi’raj ditahun-tahun berikutnya.

Kami selaku panitia sangat berterima kasih kepada semua pihak dan segenap panitia, yang telah berusaha dengan sebaik mungkin, dan membantu dalam penyelenggaraan acara ini, sehingga acara ini dapat terwujud, dan semoga dapat berjalan denngan lancar hingga akhir acara. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Hadirin yang mulia, sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Semuanya itu semata-mata untuk meningkatkan taqwa kita kepada Allah SWT. Dengan demikian kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, dapat lebih baik menjalankan perintah-Nya sekaligus dapat menjauhi larangan-larangan Allah.

Acara kita hari ini akan diisi dengan tausiah agama yang akan disampaikan langsung oleh ……………… Atas nama ketua panitia peringatan Isra’ Miraj, saya berharap semoga pengetahuan agama khususnya masalah Isra’ Mi’raj ini nantinya benar-benar dapat dihayati oleh hadirin, untuk selanjutanya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan.

Baca juga:  Kata Kata Yg Indah

Sebelum saya tutup kata sambutan ini, saya mewakili seluruh panita penyelenggara memohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Semuanya itu kekhilafan kami yang tidak kami sengaja. Kami pun bersedia menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya agar lebih baik lagi,

Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thoriq,
Wassalamualaikum Wr. Wb

Kata Sambutan Panitia Isra Mi’raj

Source: http://www.katasambutan.com/2019/07/kata-sambutan-ketua-panita-isra-mi.html